Güncel mevzuat :

kaan

kaan Yazdı...TÜBİTAK AGY500 Proje Değerlendirme ve Tasdik Raporu nedir ?

23 Ekim 2020 Bu içerik 2.051 kez okundu.

Gerçekleşen projelerin dönemsel olarak faaliyetlerde yapılan tüm harcamaları ve giderlerin gösterildiği mali rapor firmanın mali müşaviri tarafından hazır hale getirilmelidir. Arasında ortaklık veya herhangi bir bağ bulunmayan farklı bir YMM veya SMM tarafından “Proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu” (AGY500) hazırlanarak AGY500 raporu hazır hale getirilebilir.

AGY500 Raporu hazırlanması için YMM veya SMM tarafından muhasebecilik sözleşmesi firmaya gönderilir. Firma muhasebecilik sözleşmesini imzaladıktan sonra;
YMM veya SMM Prodis tarafından yetkilendirilmek amacı ile girişler sağlanır, firma tarafından onaylanan YMM veya SMM diğer bilgilerin tamamlanması için mali verileri ve gider makbuzlarını dekontları talep eder.

AGY500 Raporunda,
Mali bilgilerin ilgili destek programı esas ve usullerine uyulup uyulmadığı kontrolü yapılır.AGY500 raporunun ekinde;
Banka Onaylı Gider Formları,
Ayrıntılı Bilanço ile Ayrıntılı Gelir Tablosu ile birlikte iki (2) nüshası firmaya verilir,bir nüshası da YMM veya SMM tarafından 10 yıl saklanmak üzere arşivlenir.

Aynı kuruluşa ait farklı dönemlerde yapılan gider veya harcamalar varsa kuruluş tarafından YMM veya SMM tekrardan sistem aracılığı ile görevlendirilmesi gereklidir. Aynı projeye ait devam eden proje dönemlerinde mükerrer harcamalar veya giderler bulunup bulunmadığı konusunda denetleme yapılması gerekmektedir. Bu durum müştereken ve müteselsil olarak raporu hazırlayan YMM veya SMM’yi bağlamaktadır.

Firmaya ait projenin konusuna giren dönemsel olarak hazırlanan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunda yer alan kalemlerin; defter kayıtlarında tam ve eksiksiz olarak kayıt edilip edilmediğini Muhasebe Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak kayıt edilip edilmediğini kontrolü yapılmaktadır.

Dönem bazında destek tutarları firmaya Tübitak tarafından gönderilmektedir. Aktarılan bu ödeme destek tutarları ön ödeme olup YMM veya SMM’ler tarafından özel hesaba ilişkin hesap hareketlerini inceleyerek, usule uygun olmayan aktarımları tespit etmelidir.

SMM veya YMM,
Kendisine verilen yetki ve sorumluluklarından dolayı desteklenen projelere ait harcamaları ve gider belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığını inceler.
Maliyet hesaplarının doğru yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlar, destek programın uygulama ve esaslarının maddelerinde belirtilen sorumluluklarının gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
Mali raporda belirtilen banka dekontlarının ilgili banka kayıtlarında doğru olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. YMM veya SMM yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı doğacak tüm zararlar TÜBİTAK’ın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denetimlerde karşılaşılacak bu durumların tespitinde söz konusu zararın 6183 sayılı kanun çerçevesinde kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi ile birlikte geri alınması sürecinde YMM veya SMM’ler müteselsilen ve müştereken sorumludur.

KOÇDAĞ MUHASEBE olarak AGY500 rapor hazırlama hizmeti vermekteyiz.
İletişim: 0505 052 52 50 (Kaan Koçdağ)

Yorumlar

Henuz yorum eklenmedi ilk ekleyen siz olun .Yorum Ekle

Arşiv

Online Üyeler

    Online üye yok !

Bülten Kayıt

b